Lidwinahof achter het voormalige klooster
In de buurt van knooppunt 90

Tijdens operation Market Garden zijn er veel Amerikaanse parachutisten buiten hun bedoelde gebied terecht gekomen in Brabant. Als zij op Duits gebied kwamen, hadden zij een probleem. Ze moesten ervoor zorgen dat de Duitsers niet wisten dat zij er zaten.  

In het Lidwinaklooster aan de Boschweg werden 27 van deze Amerikaanse parachutisten opgevangen door zusters. Zij hebben hier tot oktober ‘44 kunnen zitten. 

Dit monument herdenkt dat deze parachutisten door de zusters verborgen en verzorgd werden. In het beeld is een kip te zien die haar jongen beschermt tegen een roofvogel.  

Zuster Veronica Seelen uit het klooster heeft tijdens de oorlog veel betekend voor zowel de soldaten als de Schijndelse burgers. Zij was zelfs geëerd met de Medal of Freedom en was benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.  

Dolf Wong is de kunstenaar