Voor Cultuurkade gaat cultuur- en erfgoededucatie over persoonsvorming van leerlingen in Meierijstad. Met een mix van activiteiten, zoals bij OMG 2019, zet Cultuurkade zich daarvoor, altijd in een gelijkwaardige samenwerking met onze partners, in.

Cultuurkade heeft voor alle scholen in Meierijstad een basis educatiepakket samengesteld waarin de lokale geschiedenis van de voormalige gemeenten Sint-Oedenrode, Veghel en Schijndel tijdens en vlak na OMG centraal staat.

Omdat het belangrijk is om nooit te vergeten wat er is gebeurd, betekenis te geven aan onze eigen omgeving en te beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Wat is er zoal beschikbaar gemaakt voor leerlingen en leerkrachten?

 • Historisch perspectief
  Door dr. Frans Govers, een overzicht van de gebeurtenissen tijdens Operatie Market Garden in Sint-Oedenrode, Veghel en Schijndel.
 • Wat is het je waard?
  Lesmateriaal ten behoeve van het gesprek in de klas: over waarden en keuzes aan de hand van morele, lokale dilemma’s die zich hier afspeelden.
 • Documentaire met onderduikster Hanneke
  Zij kreeg, op achtjarige leeftijd, in Eerde haar vrijheid terug.
 • Kinderboek ‘Hannekelief’
  Een boek over datzelfde meisje, geschreven door André van de Linden.
 • Fietsroute ‘Op oorlogspad’
 • Website met digitale bronnen

Het lesmateriaal ‘Wat is het je waard?’ is de basis voor alle activiteiten. Scholen vinden het belangrijk om samen het gesprek te blijven voeren in de klas. Daardoor kun je je ethisch blijven ontwikkelen. Vooral in een maatschappij waar polarisatie aan de orde van de dag is.


Het educatiepakket biedt handvatten om eigen lessen en richting te kiezen bij het thema in de klas en is tevens een goede voorbereiding voor de deelname aan gekozen activiteiten.

Activiteitenaanbod
De scholen hebben ook volop keuzes in het uitgebreide activiteitenaanbod gemaakt. Maar liefst 24 initiatieven van lokale, regionale en landelijke partners zorgen voor een divers keuzepakket. Met de drie scholen voor voortgezet onderwijs werden maatwerkprogramma’s samengesteld.

Via deze link is het programma en educatiepakket te bekijken.