Op de markt

Deze Gedachteniskapen herdenkt 85 Schijndelse inwoners die in de oorlog of tijdens de politionele acties in Indonesië zijn omgekomen. De tekst op het voetstuk luidt: 

EEN IS DIE ONZER DAGEN
DE LOOP WEET EN ‘T GETAL
WIER SCHIPBREUK WIJ BEKLAGEN
ZIJN BEST BELAND VAN AL 

Bron