De Duitse Paula Pottgiesser en Veghelse Arnold van den Hoogenhoff waren een echtpaar die samen een boekenwinkel hadden in Veghel.  

Met behulp van Paula’s broer ontvingen ze vóór de oorlog al Joodse vluchtelingen omdat zij het steeds moeilijker kregen in Duitsland. Na de Duitse inval besluiten ze door te gaan met het opvangen van vluchtelingen. Het boekenwinkeltje werd bekend bij het verzet en steeds meer mensen zochten er onderdak. Eerst deden zij zich voor als klanten, waarna zij door Arnold naar de zolder gebracht werden.  

Tijdens de oorlog ontving Paula Duitse soldaten in de keuken, om met ze te praten, koffie te drinken en te kaarten. Het was zenuwslopend omdat boven de vluchtelingen en de illegale drukpers waren. 

Door dit contact tussen Paula en de soldaten wantrouwden veel inwoners haar. Later verspreiden de verhalen van wat er daadwerkelijk gebeurd was, en kreeg het echtpaar respect. In ‘84 ontvingen zij het verzetsherdenkingskruis voor hun heldendaden.  

Het boekenwinkeltje is inmiddels gesloopt. 

Brabant Remembers