Ter nagedachtenis aan Henri

Pastoor van Schijndelstraat 35 en 37, Boerdonk
Nabij fietsknooppunt 28 

“Want Christus, Hij riep u naar vrediger oord, waar nooit weer door oorlog de vree wordt verstoord.” 

In juni ’40 werd het dorp opgeschrikt door het bericht dat één van hun mannen was omgekomen. De familie van soldaat Henri van den Akker, die destijds net 22 jaar was geworden, bleef lange tijd in onzekerheid. Midden mei had hij zijn laatste brief naar huis gestuurd. Zijn tante Miet ging zelf op de fiets naar Dordrecht om te onderzoeken. Hier ontdekte ze Henri’s graf op een openbare begraafplaats. Zijn laatste rustplaats is op het kerkhof bij de Sint-Servatiuskerk in Boerdonk. Eén van de zusters in het klooster schreef een gedicht ter nagedachtenis van Henri.