LET OP!!! op de gedrukte kaart staat het adres foutief!

Adres is: Pastoor van Erpstraat 1 
Bij knooppunt 63

Het Sint Jozefklooster is het Moederhuis van de Zusters van Liefde van Schijndel. Vanaf 1836 hebben er zusters gewoond in het gebouw.
De neogotische voorgevel van dit grote complex is gebouwd in 1863. Het gasthuis komt uit 1870 en de kapel is gebouwd in 1899.
Velen vonden in dit klooster onderdak, tijdens de granaatweken zaten de schuilkelders overvol.

Afbeeldingen en informatie