Het stuk “De VeeVoederFabriek” is ontsproten aan de fantasie en geïnspireerd op herinneringen aan het land en de bevolking van Noordoost-Brabant in een bepaald tijdsgewricht. Mensen uit de wijde omtrek hadden – en hebben nog steeds – een sterke binding met de fabriek. Vanaf 1900 tot enkele jaren terug heeft het grootste deel van de mannelijke plaatselijke bevolking er zijn leven en liefde aan gegeven.

De voorstellingen vinden plaats in Walsmalerij 3 van de Cultuurfabriek, verlengde Noordkade 12 5462 EH Veghel.


Voor overige informatie info@hetgrootehoofd.nl

www.chvnoordkade.nl